KHU BIỆT THỰ LUCASTA

Chủ đầu tư

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Điền

Loại dự án

Dân dụng

Gói thầu

Kết cấu, hoàn thiện và cơ điện

Năm hoàn thành

2017

Địa chỉ

Khu nhà ở Phú Hữu, Quận 9, TPHCM