Nhằm giúp Giám sát triển khai shop drawing có thể nắm được số lượng bản vẽ cần phải triển khai để thi công được kết cấu bê tông ngoài công trường và đồng bộ cách triển khai giữa các công trường FDC, Ban đào tạo công ty FDC đã tổ chức buổi “Kỹ năng trình bày về Shopdrawing” vào ngày 14/06/2015. Buổi seminar được sự quan tâm của Ban Giám Đốc, Ban Chỉ Huy, giám sát công trường.

Các Giám sát chăm chú lắng nghe bài giảng

Với nội dung về đào tạo kỹ năng autocad trong trình bày bản vẽ shopdrawing và trình bày các tiêu chuẩn mẫu tại công ty, Ông Nguyễn Kiến Quốc –  đại diện ban đào tạo đã lần lượt chỉ rõ những lỗi thường gặp trong các bản vẽ Shopdrawing, đồng thời hướng dẫn quy trình và bộ layer, khung tên chuẩn mà FDC sử dụng.

Giám sát chia sẻ kinh nghiệm vẽ Shopdrawing thực tế tại công trình thi công

Với tình hình phát triển của công ty, việc chuẩn hóa các bản vẽ Shopdrawing sẽ  nâng cao tính chuyên nghiệp trong quá trình triển khai quá trình thi công, đồng thời dễ dàng trong việc hỗ trợ từ các bộ phận Kỹ thuật của công ty, đồng thời nâng cao kỹ năng về AutoCad cho các Giám sát công trường mới. Kết thúc buổi Seminar, Ban đào tạo đã có các bài tập thực hành cho Giám sát và hầu hết các bài thu  lại kết quả đều có kết quả rất tốt.

FDC-24/06/2015