TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI TÂY HỒ VIEW

Chủ đầu tư

Công ty TNHH Xây dựng Dân dụng Olympia (OCC)

Loại dự án

Dân dụng

Gói thầu

Kết cấu, hoàn thiện và cơ điện

Năm hoàn thành

2019

Địa chỉ

58 Đường Tây Hồ, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội