TRUNG TÂM HỘI NGHỊ TIỆC CƯỚI METROPOLIS

Chủ đầu tư

Công ty Cổ phần Quê Hương – Liberty

Loại dự án

Dân dụng

Gói thầu

Kết cấu, hoàn thiện và cơ điện

Năm hoàn thành

2013

Địa chỉ

Phường 9, Quận 3, TP. HCM