SOL BEACH HOUSE

Chủ đầu tư

Công ty TNHH Đức Việt

Loại dự án

Dân dụng

Gói thầu

Kết cấu và hoàn thiện

Năm hoàn thành

2015

Địa chỉ

Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang