SÂN BAY QUỐC TẾ NỘI BÀI - NHÀ GA T2

Chủ đầu tư

Tổng Công ty Cảng Hàng Không Miền Bắc

Loại dự án

Dân dụng

Gói thầu

Kết cấu

Năm hoàn thành

2013

Địa chỉ

Sân bay Quốc tế Nội Bài, TP. Hà Nội