NHÀ HÀNG MCDONALD'S

Chủ đầu tư

Công ty Cổ phần Good Day Hopitality

Loại dự án

Dân dụng

Gói thầu

Kết cấu, hoàn thiện và cơ điện

Năm hoàn thành

2014

Địa chỉ

Nhà hàng McDonald's Điện Biên Phủ, Bến Thành, Gò Vấp, Kinh Dương Vương