MỞ RỘNG VĂN PHÒNG NHÀ MÁY SƠN JOTUN

Chủ đầu tư

Công ty TNHH Nhà Máy Sơn Jotun

Loại dự án

Công nghiệp

Gói thầu

Kết cấu, hoàn thiện và cơ điện

Năm hoàn thành

2016

Địa chỉ

Khu công nghiệp Sóng Thần, Tỉnh Bình Dương