KCN HỐ NAI - ĐỒNG NAI

Chủ đầu tư

KCN Việt Nam

Loại hình dự án

Nhà xưởng

Gói thầu

Tổng thầu Thiết kế & Thi công

Vị trí

H. Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

QUY MÔ
DỰ ÁN

Với uy tín và tiềm lực đã được khẳng định, Newtecons đồng hành cùng Chủ đầu tư KCN Việt Nam tại dự án KCN Hố Nai – Đồng Nai với vai trò Tổng thầu Thiết kế & Thi công.

TỔNG DIỆN TÍCH

12.426  m2

Dự án

KCN HỐ NAI
ĐỒNG NAI

H. Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai