INDOCHINA PLAZA HÀ NỘI

Chủ đầu tư

Tập đoàn Indochina Land

Loại dự án

Dân dụng

Gói thầu

Kết cấu

Năm hoàn thành

2013

Địa chỉ

Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội