H18 RIVERPARK RESIDENCE

Chủ đầu tư

Phú Mỹ Hưng Corporation

Loại dự án

Dân dụng

Gói thầu

Kết cấu

Năm hoàn thành

2013

Địa chỉ

Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh