DỰ ÁN NHÀ XƯỞNG LONG THÁI TỬ (GĐ 2)

Chủ đầu tư

Công ty TNHH Sợi Long Thái Tử

Loại dự án

Nhà xưởng

Gói thầu

Tổng thầu thi công

Năm hoàn thành

2016

Địa chỉ

Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2 (D2D), Tỉnh Đồng Nai