DIAMOND ISLAND 2

Chủ đầu tư

Kusto Home

Loại dự án

Dân dụng

Gói thầu

Kết cấu, hoàn thiện, cơ điện, hạ tầng và cảnh quan ngoài nhà

Năm hoàn thành

2018

Địa chỉ

Bình Khánh, Bình Trưng Tây, Q.2, HCM