Riêng ngành Xây dựng, Newtecons là doanh nghiệp tư nhân dẫn đầu việc tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam. Kết quả xếp hạng được công bố bởi Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp cùng Báo VietNamNet vừa qua. Theo bảng xếp hạng toàn ngành, Newtecons hiện đang ở vị trí thứ 41 trong Top 500 doanh nghiệp.

Newtecons vinh dự thuộc top 5 Công ty Xây dựng tang trưởng nhanh nhất năm 2020

Bảng xếp hạng FAST500 được sắp xếp dựa trên tiêu chí tăng trưởng kép (CAGR) về doanh thu và hiệu quả kinh doanh. Bên cạnh đó, các tiêu chí như tổng tài sản, tổng lao động, lợi nhuận sau thuế và uy tín doanh nghiệp trên truyền thông… cũng được sử dụng như yếu tố bổ trợ để xác định quy mô cũng như vị thế của doanh nghiệp trong ngành hoạt động.

FAST500 đánh giá, các doanh nghiệp dẫn đầu chính là “những ngôi sao đang lên”, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng cho nền kinh tế, góp phần tạo ra một môi trường cạnh tranh sôi sổi, lành mạnh.

Năm 2020, Newtecons với uy tín vững chắc trên thị trường xây dựng đã tiếp tục kết nối với các khách hàng, đối tác trong nước và mở rộng mạng lưới hợp tác với các Chủ đầu tư ngoài nước, mang lại kết quả kinh doanh khá tốt so với các công ty khác trong ngành xây dựng. Kết quả này là minh chứng cho sự nỗ lực phát triển không ngừng của Newtecons trong năm 2020, đặc biệt trong bối cảnh nhiều biến động của dịch bệnh Covid-19.