2022-03
24
24, 03, 2022

NEWTECONS TOWER – PRIDE SYMBOL OF NEWTECONS PEOPLE

Newtecons Tower - Mái nhà chung, nơi sức mạnh tập thể được khẳng định, nơi ươm mầm niềm tin, niềm tự hào thương hiệu. Newtecons Tower được hình thành là cột mốc đánh dấu hành trình mới của Newtecons: Hành trình không ngừng thay đổi, không ngừng sáng tạo, cải tiến để vượt qua những giới hạn.

Share

Related article

11, 04, 2024

NEWTECONS ELECTROMECHANICAL DIVISION COMPLETES SHOPDRAWING & REVIT MEP TRAINING COURSE 3-2024

10, 04, 2024

NEWTECONS HOSTS TRAINING PROGRAM “THE ART OF TEAM BUILDING AND ENGAGEMENT”

02, 04, 2024

NEWTECONS COMMENCES LUMIÈRE EVERGREEN PROJECT

02, 04, 2024

NEWTECONS COMMENCES LUMIÈRE EVERGREEN PROJECT